תאי לחץ לממברנות - אוסמוזה הפוכה-מרכך מים-ריכוך מים-ממברנות

גש לתוכן

תפריט ראשי:

תאי לחץ לממברנות

המוצרים שלנו
g E H

מלאי זמין ומגוון סיוע וייעוץ טכני לכל יצרני המערכות

התקשרו
03-6047284:טל
מלאי זמין ומגוון סיוע וייעוץ טכני לכל יצרני המערכות

התקשרו
03-6047284:טל

תאי לחץ לממברנות
אנו מציעים מגוון רחב של תאי לחץ ליישומי טיפול במים אוסמוזה הפוכה,ננופילטרציה ואולטרה פילטרציה ממלאי מקומי באספקה מהירה לתחום רחב של יישומים למתקנים המיוצרים על ידנו או על ידי אחרים,תאי הלחץ מצטיינים בהתאמה מושלמת לכל הממברנות המוצעות שמירה על מחיר תחרותי,המגוון הרחב אפשרויות הרכישה,התמיכה הטכנית והשרות מקנים לך הלקוח רכישה אמינה ובטוחה מספק אמין המשרת את התעשיה כבר מעל 30 שנה,באספקת ציוד איכותי לטיפול במים
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
המוצרים שלנו
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
PROAQUA 4X40תא לחץ פלב"ם
תא לחץ לאוסמוזה הפוכה 3
תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פלב"ם כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
BSP1/2"תבריג4"
קוטר
PSI300לחץ40"אורך

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח התקשרומחיר
PROAQUA 4X80תא לחץ פלב"ם
תא לחץ לאוסמוזה הפוכה 2
תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פלב"ם כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
BSP1/2"תבריג4"
קוטר
PSI300לחץ80"אורך

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו מחיר
PROAQUA 4X120תא לחץ פלב"ם
תא לחץ לאוסמוזה הפוכה 1
תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פלב"ם כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
BSP1/2"תבריג4"
קוטר
PSI300לחץ120"אורך

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח התקשרומחיר
PROAQUA 4X40תא לחץ פלב"ם
תא לחץ נירוסטה לאוסמוזה הפוכה 6
תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פלב"ם כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
BSP1/2"תבריג4"
קוטר
PSI300לחץ40"אורך

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו   מחיר
PROAQUA 4X80תא לחץ פלב"ם
תא לחץ נירוסטה לאוסמוזה הפוכה 5
תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פלב"ם כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
BSP1/2"תבריג4"
קוטר
PSI300לחץ80"אורך

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA 4X120תא לחץ פלב"ם
תא לחץ נירוסטה לאוסמוזה הפוכה 4
תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פלב"ם כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
BSP1/2"תבריג4"
קוטר
PSI300לחץ120"אורך

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח התקשרומחיר
PROAQUA 4X40תא לחץ פלב"ם
תא לחץ נירוסטה לאוסמוזה הפוכה פארמה 9
תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פלב"ם כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
פרול1/2"תבריג4"
קוטר
PSI300לחץ40"אורך

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו  מחיר
PROAQUA 4X80תא לחץ פלב"ם
תא לחץ נירוסטה לאוסמוזה הפוכה פארמה 8
תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פלב"ם כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
פרול1/2"תבריג4"
קוטר
PSI300לחץ80"אורך

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו מחיר
PROAQUA 4X120תא לחץ פלב"ם
תא לחץ נירוסטה לאוסמוזה הפוכה סניטארית 7
תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פלב"ם כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
פרול1/2"תבריג4"
קוטר
PSI300לחץ40"אורך

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA 4X40תא לחץ פלב"ם
תא לחץ נירוסטה לאוסמוזה הפוכה פארמה 12
תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פלב"ם כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
פרול1/2"פרול4"
קוטר
PSI300לחץ40"אורך

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA 4X80תא לחץ פלב"ם
תא לחץ נירוסטה לאוסמוזה הפוכה פארמה 11
תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פלב"ם כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
פרול1/2"פרול4"
קוטר
PSI300לחץ80"אורך

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA 4X120תא לחץ פלב"ם
תא לחץ נירוסטה לאוסמוזה הפוכה פארמה 10
תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פלב"ם כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
פרול1/2"פרול4"
קוטר
PSI300לחץ120"אורך

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח התקשרומחיר
PROAQUA 4X40תא לחץ פלב"ם
תא לחץ גבוה לאוסמוזה הפוכה 3
תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פלב"ם כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
VIC1/2"תבריג4"
קוטר
PSI1200לחץ40"אורך

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA 4X80תא לחץ פלב"ם
תא לחץ גבוה לאוסמוזה הפוכה 2
תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פלב"ם כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
VIC1/2"תבריג4"
קוטר
PSI1200לחץ80"אורך

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA 4X120תא לחץ פלב"ם
תא לחץ גבוה לאוסמוזה הפוכה 1
תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פלב"ם כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
VIC1/2"תבריג4"
קוטר
PSI1200לחץ120"אורך

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA 8X40תא לחץ פלב"ם
תא לחץ לאוסמוזה הפוכה יציאות פרול 3
תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פלב"ם כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
VIC1"תבריג8"
קוטר
PSI300לחץ40"אורך

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA 8X80תא לחץ פלב"ם
תא לחץ לאוסמוזה הפוכה יציאות פרול 2
תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פלב"ם כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
VIC1"תבריג8"
קוטר
PSI300לחץ80"אורך

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"חהתקשרו מחיר
PROAQUA 8X120תא לחץ פלב"ם
תא לחץ לאוסמוזה הפוכה יציאות פרול 1
תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פלב"ם כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
VIC1"תבריג8"
קוטר
PSI300לחץ120"אורך

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח התקשרומחיר
PROAQUA 8X40תא לחץ פיברגלס
תא לחץ פיברגלס לאוסמוזה הפוכה 3
תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פיברגלס כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
VIC1"תבריג8"
קוטר
PSI450לחץ40"אורך

מידע נוסףפיברגלסמבנה

ש"ח  התקשרו   מחיר
PROAQUA 8X80תא לחץ פיברגלס

תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פיברגלס כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
VIC1"תבריג8"
קוטר
PSI450לחץ80"אורך

מידע נוסףפיברגלסמבנה

ש"ח התקשרומחיר
PROAQUA 8X120תא לחץ פיברגלס
תא לחץ פיברגלס לאוסמוזה הפוכה 1
תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פיברגלס כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
VIC1"תבריג8"
קוטר
PSI450לחץ120"אורך

מידע נוסףפיברגלסמבנה

ש"ח התקשרומחיר
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה

קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
בקשת מידע נוסף
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
ייעוץ ועזרה בבחירת אוסמוזה הפוכה
המחירים הטובים בישראל לאוסמוזה הפוכה
אספקת מוצרים ודמי משלוח אוסמוזה הפוכה
הצעת מחיר לאוסמוזה הפוכה
עזרה בבחירת אוסמוזה הפוכה
תמיכה טכנית למתקני אוסמוזה הפוכה
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
אוסמוזה הפוכה אמינות איכות ללא תחרות
משלוח מהיר של אוסמוזה הפוכה
רכישה בטוחה לציוד טיפול במים
סיוע טכני בבחיר אוסמוזה הפוכה
משלוח מהיר של ציוד טיפול במים
אוסמוזה הפוכה במחיר הטוב בישראל
חזור לתוכן | חזור לתפריט ראשי