ציוד מדידה ובקרת איכות מים ושפכים - אוסמוזה הפוכה-מרכך מים-ריכוך מים-ממברנות

גש לתוכן

תפריט ראשי:

ציוד מדידה ובקרת איכות מים ושפכים

המוצרים שלנו
g E H

מלאי זמין ומגוון סיוע וייעוץ טכני לכל יצרני המערכות

התקשרו
03-6047284:טל
מלאי זמין ומגוון סיוע וייעוץ טכני לכל יצרני המערכות

התקשרו
03-6047284:טל

ציוד מדידה ובקרת איכות מים ושפכים
אנו מציעים פתרונות מדידה ובקרה איכותיים למגוון רחב של פרמטרים לתהליכי טיפול במים מי שתיה מי תהליך ושפכים, אנו מציעים מערכות
מושלמות מותקנות ומחווטות על גבי לוחות מוכנות לחיבור והפעלה מיידית או חבילות מכשור וציוד זהות ללא התקנה וחיווט מראש וכן מערכות
ייעודיות לבוני מתקנים ומערכות ניטור ובקר המערכות המוצעות משלבות את מיטב טכנולוגיית המדידה תוך שמירה על רמת מחירים תחרותית
למשתמש הסופי,אנו מציעים את המגוון הרחב ביותר ממלאי זמין של ציוד מדידה לפרמטרים
pH,Redox,Cl free,Cl Total,Clo2,Ec,H2o2,Ozone, Peracetic Acid, Dissolve oxygen,Turbidity
בנוסף תמצאו כאן רכיבים בודדים (יחידות תצוגה ובקרה, אלקטרודות ואביזרים) המאפשרים למשתמש לשלב את רכיבי המערכת המתאימה
להם ביותר אנו מציעים ייעוץ טלפוני לפני רכישת המערכות וכן, אפשרות להזמין שירות התקנה והפעלת מערכות המדידה אצלכם


קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
המוצרים שלנו
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
PROAQUA בקר הגבה

 
בקר למדידה רציפה של ערכי הגבה
במים או בשפכים כולל תצוגה ממסרי
מיתוג כניסות ויציאות אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
הגבהפרמטרPROPH דגם
0-14pHתחום220Vמתח

מידע נוסףגרפית תצוגה

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA בקר כלור כללי

 
בקר למדידה רציפה של כלור כללי
במים או בשפכים כולל תצוגה ממסרי
מיתוג כניסות ויציאות אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
כלור כלליפרמטרPROCLTדגם
0-20Clתחום220Vמתח

מידע נוסףגרפיתתצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר
PROAQUA בקר כלור נותר

 
בקר למדידה רציפה של ערכי כלור נותר
במים או בשפכים כולל תצוגה ממסרי
מיתוג כניסות ויציאות אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
כלור נותרפרמטרPROClדגם
0-10Clתחום220Vמתח

מידע נוסףגרפיתתצוגה

ש"ח
התקשרו
מחיר
PROAQUA בקר חמצן מומס

 
בקר למדידה רציפה של חמצן מומס
במים או בשפכים כולל תצוגה ממסרי
מיתוג כניסות ויציאות אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
חמצן מומספרמטרPROO2דגם
0-20O2תחום220Vמתח

מידע נוסףגרפית תצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר
PROAQUA בקר מוליכות חשמלית

 
בקר למדידה רציפה של מוליכות חשמלית
במים או בשפכים כולל תצוגה ממסרי
מיתוג כניסות ויציאות אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
מוליכותפרמטרPROECדגם
0-1999mSתחום220Vמתח

מידע נוסףגרפית תצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר
PROAQUA בקר רדוקס

 
בקר למדידה רציפה של ערכי פוטנציאל   חימצון חיזור במים או בשפכים כולל
תצוגה ממסרי מיתוג כניסות ויציאות
אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון
הבזק נייד
רדוקספרמטרPRORX דגם
0-2000mVתחום220Vמתח

מידע נוסףגרפית תצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר
PROAQUA בקר כלור דיאוקסיד

 
בקר למדידה רציפה של כלור דיאוקסיד
במים או בשפכים כולל תצוגה ממסרי
מיתוג כניסות ויציאות אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
כלור דיאוקסידפרמטרPROCLOדגם
0-20Clo2תחום220Vמתח

מידע נוסףגרפית תצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר
PROAQUA בקר למגדלי קירור

 
בקר למדידה רציפה של מוליכות במגדלי קירור ניהול ניקוזים והזנת כימיקלים ביוצידים
ואינהיביטורים כולל תצוגה ממסרי
מיתוג כניסות ויציאות אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
מוליכותפרמטרPROCTדגם
0-1900mSתחום220Vמתח

מידע נוסףמוארת תצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר
PROAQUA בקר עכירות

 
בקר למדידה רציפה של עכירות
במים או בשפכים כולל תצוגה ממסרי
מיתוג כניסות ויציאות אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
עכירותפרמטרPROTURדגם
0-20NTUתחום220Vמתח

מידע נוסףמוארת תצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר
PROAQUA בקר סודיום כלוריט

 
בקר למדידה רציפה של סודיום כלוריט
במים או בשפכים בתהליכי חיטוי וניקוי
כולל תצוגה ממסרי מיתוג כניסות ויציאות
אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
סודיום כלוריטפרמטרPROCLTדגם
0.05-2Clo2תחום220Vמתח

מידע נוסףגרפית תצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר
PROAQUA בקר חומצה פרצטית

 
בקר למדידה רציפה של חומצה פרצטית
במים או בשפכים בתהליכי חיטוי וניקוי
כולל תצוגה ממסרי מיתוג כניסות ויציאות
אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
חומצה פרצטיתפרמטרPROPRדגם
0-2%PAAתחום220Vמתח

מידע נוסףגרפית תצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר
PROAQUA בקר אוזון

 
בקר למדידה רציפה של אוזון נותר
במים או בשפכים כולל תצוגה ממסרי
מיתוג כניסות ויציאות אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
אוזוןפרמטרPROOZדגם
0-10O3תחום220Vמתח

מידע נוסףגרפית תצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר
PROAQUA בקר הגבה וכלור נותר

 
בקר למדידה רציפה של שני פרמטרים
הגבה וכלור נותר במים או בשפכים כולל
ממסרי מיתוג כניסות ויציאות אנלוגיות
לפיקוד ובקרה כולל אופציות בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
הגבה/כלורפרמטרPRPHCLדגם
0-20-14תחום220Vמתח

מידע נוסףגרפיתתצוגה

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA בקר הגבה ומוליכות

 
בקר למדידה רציפה של שני פרמטרים
הגבה ומוליכות במים או בשפכים כולל
ממסרי מיתוג כניסות ויציאות אנלוגיות
לפיקוד ובקרה כולל אופציות בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
הגבה/מוליכותפרמטרPRPHECדגם
0-99990-14תחום220Vמתח

מידע נוסףגרפיתתצוגה

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA בקר הגבה ורדוקס

 
בקר למדידה רציפה של שני פרמטרים
הגבה ורדוקס במים או בשפכים כולל
ממסרי מיתוג כניסות ויציאות אנלוגיות
לפיקוד ובקרה כולל אופציות בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
הגבה/רדוקספרמטרPRPHRXדגם
0-20000-14תחום220Vמתח

מידע נוסףגרפיתתצוגה

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA בקר ארבעה פרמטרים

 
בקר למדידה רציפה של ארבעה פרמטרים
הגבה כלור נותר רדוקס ועכירות במים או בשפכים כולל ממסרי מיתוג כניסות ויציאות אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות בקרה
טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
ORP pH ClTURBפרמטר
0-2000 0-14 0-20-20 חל"מ

מידע נוסף גרפית
תצוגה

ש"ח התקשרו
מחיר
PROAQUA בקר שלושה פרמטרים
בקר כלור נותר הגבה ורדוקס
 
בקר למדידה רציפה של שלושה פרמטרים
הגבה כלור נותר ורדוקס במים או בשפכים כולל ממסרי מיתוג כניסות ויציאות אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות בקרה
טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
ORP pH Cl
פרמטר
0-2000 0-14 0-2
חל"מ

מידע נוסףגרפיתתצוגה

ש"ח התקשרו
מחיר
PROAQUA בקר רדוקס
בקר רדוקס פס
 
בקר למדידה רציפה של פוטנציאל חימצון חיזור במים או בשפכים כולל תצוגה ממסרי
מיתוג  ויציאה אנלוגית לפיקוד ובקרה
להתקנת פס דין  
רדוקספרמטרPRORXDדגם
0-2000mVתחום220Vמתח

מידע נוסףמוארתתצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר
PROAQUA בקר הגבה
בקר הגבה פס
 
בקר למדידה רציפה של ערכי הגבה
במים או בשפכים כולל תצוגה ממסרי
מיתוג  ויציאה אנלוגית לפיקוד ובקרה
להתקנת פס דין  
הגבהפרמטרPROPHDדגם
0-14pHתחום220Vמתח

מידע נוסףמוארתתצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר
PROAQUA בקר כלור נותר
בקר כלור נותר לפס דין
 
בקר למדידה רציפה של ערכי כלור נותר
במים או בשפכים כולל תצוגה ממסרי
מיתוג  ויציאה אנלוגית לפיקוד ובקרה
להתקנת פס דין  
כלור נותרפרמטרPROClDדגם
0-10Clתחום220Vמתח

מידע נוסףמוארתתצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר
PROAQUA כוסית דגימה
כוסית דגימה לאלקטרודות
 

כוסית דיגום כולל מחברים ומקום לשתי אלקטרודותכלליפרמטרFLOC0דגם
פלקסיגלאסמבנהללאמתח

מידע נוסףשקופהתצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר
PROAQUA קופסא מוגננת לבקרי פס

 

קופסא מוגנת מים כולל דלת שקופה לסידרת
בקרי פס להתקנת קירכלליפרמטרDINBOXדגם
IP65אטימות220Vמתח

מידע נוסףשקופהתצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר
PROAQUA בקר מוליכות

 

בקר למדידה רציפה של מוליכות חשמלית
במים או בשפכים כולל תצוגה ממסרי
מיתוג  ויציאה אנלוגית לפיקוד ובקרה
להתקנת פס דין  
מוליכותפרמטרPROECDדגם
0-9999uSתחום220Vמתח

מידע נוסףמוארתתצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר
PROAQUA כוסית דגימה
תא דיגום לאלקטרודת כלור
 
כוסית דיגום כולל מחברים ומקום לשתי אלקטרודות,כולל ויסות ספיקה,רוטמטר,רגש זרימה אלקטרוני ואלקטרודת כלור נותרכללי/כלור נותרפרמטרFLOC2דגם
פלקסיגלאסמבנהללאמתח

מידע נוסףשקופהתצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר
PROAQUA אלקטרודת כלור נותר

 
כוסית דיגום כולל מחברים אלקטרודת כלור נותר פלטינה/נחושת רוטמטר ורגש זרימה אלקטרוניכלור נותרפרמטרFLOC1דגם
PVCמבנהללאמתח

מידע נוסףשקופהתצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר
PROAQUA אלקטרודת כלור נותר

 

כוסית דיגום כולל מחברים ואלקטרודת כלור נותר פלטינה/נחושתכלור נותרפרמטרFLOC1דגם
פלקסיגלאסמבנהללאמתח

מידע נוסףשקופהתצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר
PROAQUA אלקטרודת כלור כללי
אלקטרודה כלור כללי
 
אלקטרודת כלור כללי אמפרומטרית
למדידת כלור כללי כולל אלקטרוליט
ממברנה ונייר ליטוש ופיצוי טמפרטורה
כלור כלליפרמטרSENTCLדגם
PVCppm0-2תחום

מידע נוסף25MMקוטר

ש"חהתקשרו
מחיר
PROAQUA אלקטרודת כלור נותר
אלקטרודה לכלור נותר
 
אלקטרודת כלור נותר אמפרומטרית
למדידת כלור נותר כולל אלקטרוליט
ממברנה ונייר ליטוש ופיצוי טמפרטורה
כלור נותרפרמטרSENCLדגם
PVCppm0-2תחום

מידע נוסף25MMקוטר

ש"חהתקשרו
מחיר
PROAQUA כוסית דגימה
תא דיגום לאלקטרודה
 
כוסית דיגום כולל מחברים ומקום  לאלקטרודה אמפרומטרית,כולל ויסות ספיקה,רוטמטר ורגש זרימה אלקטרוני
all mem cupפרמטרFLOC4דגם
פלקסיגלאסמבנהללאמתח

מידע נוסףשקופהתצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר
PROAQUA אלקטרודת אוזון

 אלקטרודת אוזון אמפרומטרית
למדידת ריכוז אוזון כולל אלקטרוליט ממברנה ונייר ליטוש ופיצוי טמפרטורה

אוזוןפרמטרSENOZדגם
PVCppm0-5תחום

מידע נוסף25MMקוטר

ש"חהתקשרו
מחיר
PROAQUA אלקטרודת אוזון

 אלקטרודת אוזון אמפרומטרית
למדידת ריכוז אוזון כולל אלקטרוליט ממברנה ונייר ליטוש ופיצוי טמפרטורה

אוזוןפרמטרSENOZדגם
PVCppm0-5תחום

מידע נוסף25MMקוטר

ש"חהתקשרו
מחיר
PROAQUA אלקטרודת חומצה פרצטיט

 אלקטרודת חומצה פרצטיט אמפרומטרית
למדידת ריכוז חומצה פרצטיט כולל אלקטרוליט ממברנה ונייר ליטוש ופיצוי טמפרטורה
פרצטיטפרמטרSENPRדגם
PVCppm0-2%תחום

מידע נוסף25MMקוטר

ש"חהתקשרו
מחיר
PROAQUA בקר הגבה פאנל

בקר למדידה רציפה של ערכי הגבה
במים או בשפכים כולל pH
תצוגה ממסרי מיתוג כניסות ויציאות
אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות
בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
תא זרימה ואלקטרודה מותקן ע"ג לוח
PVC
הגבהפרמטרPAPHדגם
0-14pHתחוםפאנלהתקנה

מידע נוסףגרפית תצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר
PROAQUA בקר כלור נותר פאנל

בקר למדידה רציפה של ערכי כלור
נותר במים או בשפכים כולל
תצוגה ממסרי מיתוג כניסות ויציאות
אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות
בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
תא זרימה ואלקטרודה מותקן ע"ג לוח
PVC
כלור נותרפרמטרPACLFדגם
0-2ppmתחוםפאנלהתקנה

מידע נוסףגרפית תצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר
PROAQUA בקר רדוקס פאנל

בקר למדידה רציפה של ערכי פוטנציאל
חימצון חיזור במים או בשפכים כולל
תצוגה ממסרי מיתוג כניסות ויציאות
אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות
בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
תא זרימה ואלקטרודה מותקן ע"ג לוח
PVC
רדוקספרמטרPAORPדגם
0-2000mVתחוםפאנלהתקנה

מידע נוסףגרפית תצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר
PROAQUA בקר מוליכות פאנל

בקר למדידה רציפה של ערכי מוליכות
חשמלית במים או בשפכים כולל
תצוגה ממסרי מיתוג כניסות ויציאות
אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות
בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
תא זרימה ואלקטרודה מותקן ע"ג לוח
PVC
הגבהפרמטרPAECדגם
0-10000uSתחוםפאנלהתקנה

מידע נוסףגרפית תצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר
PROAQUA בקר כלור דיאוקסיד פאנל

בקר למדידה רציפה של ערכי כלור
דיאוקסיד במים או בשפכים כולל
תצוגה ממסרי מיתוג כניסות ויציאות
אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות
בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
תא זרימה ואלקטרודה מותקן ע"ג לוח
PVC
הגבהפרמטרPACLOדגם
0-2Clo2תחוםפאנלהתקנה

מידע נוסףגרפית תצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה

קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
בקשת מידע נוסף
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
ייעוץ ועזרה בבחירת אוסמוזה הפוכה
המחירים הטובים בישראל לאוסמוזה הפוכה
אספקת מוצרים ודמי משלוח אוסמוזה הפוכה
הצעת מחיר לאוסמוזה הפוכה
עזרה בבחירת אוסמוזה הפוכה
תמיכה טכנית למתקני אוסמוזה הפוכה
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
אוסמוזה הפוכה אמינות איכות ללא תחרות
משלוח מהיר של אוסמוזה הפוכה
רכישה בטוחה לציוד טיפול במים
סיוע טכני בבחיר אוסמוזה הפוכה
משלוח מהיר של ציוד טיפול במים
אוסמוזה הפוכה במחיר הטוב בישראל
חזור לתוכן | חזור לתפריט ראשי