משאבות מינון - אוסמוזה הפוכה-מרכך מים-ריכוך מים-ממברנות

גש לתוכן

תפריט ראשי:

משאבות מינון

המוצרים שלנו
g E H

מלאי זמין ומגוון סיוע וייעוץ טכני לכל יצרני המערכות

התקשרו
03-6047284:טל
מלאי זמין ומגוון סיוע וייעוץ טכני לכל יצרני המערכות

התקשרו
03-6047284:טל

משאבות מינון
אנו מציעים פתרונות מקצועיים למינון לתחום ספיקות רחב תוך שימוש במשאבות מינון אלקטרומגנטיות או לספיקות גבוהות משאבות אלקטרומכניות או משאבות בוכנה ללחצים גבוהים,כאן תוכלו למצוא מגוון רחב של משאבות מינון מצוידות במערכות בקרה מתוחכמות למינון מדויק ואמין לשנים רבות המגוון כולל משאבות לתחום ספיקות מ- 1 עד 3,000 ליטר/שעה,לשימושי תעשייה, טיפול במי שתייה ושפכים,חקלאות בריכות שחייה ועוד,עכשיו בדגמים חדשים ובמחירים הנמוכים ביותר בישראל בנוסף,אנו מציעים אבזור משלים כמו שסתומים פורקים,שסתומי הזרקה, צנרת,מחברי צנרת ועוד
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
המוצרים שלנו
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
PROAQUA משאבת מינון סולונואיד
משאבת מינון 3
 
משאבת מינון אלקטרומגנטית
מפוקדת מיקרופרוססור כולל תצוגה
ומקשי תיכנות המאפשרים שינוי
ספיקה ,מהירות ונוריות חיווי
ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה
טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות
ובסיסים
מיקרופרוססורפיקוד
ליטר/שעה10ספיקהPROPM דגם
'אטמ2לחץ220Vמתח

מידע נוסף 6MMPEצנרת

ש"חהתקשרו   מחיר
PROAQUA משאבת מינון סולונואיד
משאבת מינון 2
 
משאבת מינון אלקטרומגנטית
מפוקדת מיקרופרוססור כולל תצוגה
ומקשי תיכנות המאפשרים שינוי
ספיקה ,מהירות ונוריות חיווי
ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה
טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות
ובסיסים
מיקרופרוססורפיקוד
ליטר/שעה5ספיקהPROPM דגם
'אטמ7לחץ220Vמתח

מידע נוסף 6MMPEצנרת

ש"חהתקשרו   מחיר
PROAQUA משאבת מינון סולונואיד
משאבת מינון 1
 
משאבת מינון אלקטרומגנטית
מפוקדת מיקרופרוססור כולל תצוגה
ומקשי תיכנות המאפשרים שינוי
ספיקה ,מהירות ונוריות חיווי
ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה
טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות
ובסיסים
מיקרופרוססורפיקוד
ליטר/שעה5ספיקהPROPM דגם
'אטמ5לחץ220Vמתח

מידע נוסף 6MMPEצנרת

ש"חהתקשרו   מחיר
PROAQUA משאבת מינון סולונואיד
משאבת מינון 6
 
משאבת מינון אלקטרומגנטית
מפוקדת מיקרופרוססור כולל תצוגה
ומקשי תיכנות המאפשרים שינוי
ספיקה ,מהירות ונוריות חיווי
ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה
טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות
ובסיסים
מיקרופרוססורפיקוד
ליטר/שעה15ספיקהPROPM דגם
'אטמ1לחץ220Vמתח

מידע נוסף 6MMPEצנרת

ש"חהתקשרו   מחיר
PROAQUA משאבת מינון סולונואיד
משאבת מינון 5
 
משאבת מינון אלקטרומגנטית
מפוקדת מיקרופרוססור כולל תצוגה
ומקשי תיכנות המאפשרים שינוי
ספיקה ,מהירות ונוריות חיווי
ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה
טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות
ובסיסים
מיקרופרוססורפיקוד
ליטר/שעה10ספיקהPROPM דגם
'אטמ10לחץ220Vמתח

מידע נוסף 6MMPEצנרת

ש"חהתקשרו   מחיר
PROAQUA משאבת מינון סולונואיד
משאבת מינון 4
 
משאבת מינון אלקטרומגנטית
מפוקדת מיקרופרוססור כולל תצוגה
ומקשי תיכנות המאפשרים שינוי
ספיקה ,מהירות ונוריות חיווי
ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה
טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות
ובסיסים
מיקרופרוססורפיקוד
ליטר/שעה20ספיקהPROPM דגם
'אטמ3לחץ220Vמתח

מידע נוסף 6MMPEצנרת

ש"חהתקשרו   מחיר
PROAQUA קיט צנרת ושסתומים

 
משאבת מינון אלקטרומגנטית
מפוקדת מיקרופרוססור כולל תצוגה
ומקשי תיכנות המאפשרים שינוי
ספיקה ,מהירות ונוריות חיווי
ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה
טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות
ובסיסים
מיקרופרוססור
ליטר/שעה50ספיקהPROPM דגם
'אטמ0.1לחץ220Vמתח

מידע נוסף 6MMPEצנרת

ש"חהתקשרו   מחיר
PROAQUA קיט צנרת ושסתומים
שסתום למשאבת מינון
 
משאבת מינון אלקטרומגנטית
מפוקדת מיקרופרוססור כולל תצוגה
ומקשי תיכנות המאפשרים שינוי
ספיקה ,מהירות ונוריות חיווי
ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה
טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות
ובסיסים
מיקרופרוססור
ליטר/שעה50ספיקהPROPM דגם
'אטמ0.1לחץ220Vמתח

מידע נוסף 6MMPEצנרת

ש"חהתקשרו   מחיר
PROAQUA משאבת מינון סולונואיד
משאבת מינון 7
 
משאבת מינון אלקטרומגנטית
מפוקדת מיקרופרוססור כולל תצוגה
ומקשי תיכנות המאפשרים שינוי
ספיקה ,מהירות ונוריות חיווי
ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה
טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות
ובסיסים
מיקרופרוססורפיקוד
ליטר/שעה50ספיקהPROPM דגם
'אטמ0.1לחץ220Vמתח

מידע נוסף 6MMPEצנרת

ש"חהתקשרו   מחיר
PROAQUA משאבת מינון סולונואיד
אביזרים למשאבות מינון 12
 
משאבת מינון אלקטרומגנטית
כולל תצוגה מהירות פעימות
ומקשי תיכנות המאפשרים שינוי
ספיקה ,מהירות ונוריות חיווי
ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה
טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות
ובסיסים
ללאפיקוד
ליטר/שעה10ספיקהPROKPM דגם
'אטמ2לחץ220Vמתח

מידע נוסף 6MMPEצנרת

ש"חהתקשרו   מחיר
PROAQUA משאבת מינון סולונואיד
אביזרים למשאבות מינון 10
 
משאבת מינון אלקטרומגנטית
כולל תצוגה מהירות פעימות
ומקשי תיכנות המאפשרים שינוי
ספיקה ,מהירות ונוריות חיווי
ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה
טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות
ובסיסים
ללאפיקוד
ליטר/שעה5ספיקהPROKPM דגם
'אטמ7לחץ220Vמתח

מידע נוסף 6MMPEצנרת

ש"חהתקשרו   מחיר
PROAQUA משאבת מינון סולונואיד
אביזרים למשאבות מינון 8
 
משאבת מינון אלקטרומגנטית
כולל תצוגה מהירות פעימות
ומקשי תיכנות המאפשרים שינוי
ספיקה ,מהירות ונוריות חיווי
ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה
טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות
ובסיסים
ללאפיקוד
ליטר/שעה5ספיקהPROKPM דגם
'אטמ5לחץ220Vמתח

מידע נוסף 6MMPEצנרת

ש"חהתקשרו   מחיר
PROAQUA משאבת מינון סולונואיד
אביזרים למשאבות מינון 15
 
משאבת מינון אלקטרומגנטית
כולל תצוגה מהירות פעימות
ומקשי תיכנות המאפשרים שינוי
ספיקה ,מהירות ונוריות חיווי
ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה
טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות
ובסיסים
ללאפיקוד
ליטר/שעה15ספיקהPROKPM דגם
'אטמ1לחץ220Vמתח

מידע נוסף 6MMPEצנרת

ש"חהתקשרו   מחיר
PROAQUA משאבת מינון סולונואיד
אביזרים למשאבות מינון 14
 
משאבת מינון אלקטרומגנטית
כולל תצוגה מהירות פעימות
ומקשי תיכנות המאפשרים שינוי
ספיקה ,מהירות ונוריות חיווי
ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה
טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות
ובסיסים
ללאפיקוד
ליטר/שעה10ספיקהPROKPM דגם
'אטמ10לחץ220Vמתח

מידע נוסף 6MMPEצנרת

ש"חהתקשרו   מחיר
PROAQUA משאבת מינון סולונואיד
אביזרים למשאבות מינון 13
 
משאבת מינון אלקטרומגנטית
כולל תצוגה מהירות פעימות
ומקשי תיכנות המאפשרים שינוי
ספיקה ,מהירות ונוריות חיווי
ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה
טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות
ובסיסים
ללאפיקוד
ליטר/שעה20ספיקהPROKPM דגם
'אטמ3לחץ220Vמתח

מידע נוסף 6MMPEצנרת

ש"חהתקשרו   מחיר
PROAQUA משאבות מינון מבוקרות
משאבת מינון כפולה 2

מערכת בקרה משולבת משאבות מינון לכל
ערך נימדד כולל תצוגה לערך הנמדד ולנתוני המשאבות יש לרכוש בנפרד אלקטרודות ותא מדידה ספיקה ,מהירות ונוריות חיווי ראש
מינון פוליפרופילן דיאפרגמה טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות בסיסים ומחמצנים
שני ערוצי מדידהפיקוד
ל/שעה5ספיקהDUMDPC  דגם
'אטמ7לחץ
Orp 0-2000רדוקס

מידע נוסף pH 0-14 הגבה

ש"ח  התקשרומחיר
PROAQUA משאבות מינון מבוקרות
משאבת מינון כפולה 1

מערכת בקרה משולבת משאבות מינון לכל
ערך נימדד כולל תצוגה לערך הנמדד ולנתוני המשאבות יש לרכוש בנפרד אלקטרודות ותא מדידה ספיקה ,מהירות ונוריות חיווי ראש
מינון פוליפרופילן דיאפרגמה טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות בסיסים ומחמצנים
שני ערוצי מדידהפיקוד
ל/שעה5ספיקהDUMDPC  דגם
'אטמ7לחץ
Orp 0-2כלור

מידע נוסף pH 0-14 הגבה

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA משאבת מינון סולונואיד
אביזרים למשאבות מינון 16
 
משאבת מינון אלקטרומגנטית
כולל תצוגה מהירות פעימות
ומקשי תיכנות המאפשרים שינוי
ספיקה ,מהירות ונוריות חיווי
ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה
טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות
ובסיסים
ללאפיקוד
ליטר/שעה50ספיקהPROKPM דגם
'אטמ0.1לחץ220Vמתח

מידע נוסף 6MMPEצנרת

ש"חהתקשרו   מחיר
PROAQUA משאבת מינון סולונואיד

 
משאבת מינון אלקטרומגנטית
כולל  נורית חיווי ומתג בורר
25%-50%-100% מהירות פעימות
וכיוון מכני המאפשרים שינוי
ספיקה ,מהירות ונוריות חיווי
ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה
טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות
ובסיסים
ללאפיקוד
ליטר/שעה23ספיקהPROECOדגם
'אטמ2לחץ220Vמתח

מידע נוסף 8MMPEצנרת

ש"חהתקשרו   מחיר
PROAQUA משאבת מינון סולונואיד

 
משאבת מינון אלקטרומגנטית
כולל  נורית חיווי ומתג בורר
25%-50%-100% מהירות פעימות
וכיוון מכני המאפשרים שינוי
ספיקה ,מהירות ונוריות חיווי
ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה
טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות
ובסיסים
ללאפיקוד
ליטר/שעה12ספיקהPROECOדגם
'אטמ3לחץ220Vמתח

מידע נוסף 8MMPEצנרת

ש"חהתקשרו   מחיר
PROAQUA משאבת מינון סולונואיד

 
משאבת מינון אלקטרומגנטית
כולל  נורית חיווי ומתג בורר
25%-50%-100% מהירות פעימות
וכיוון מכני המאפשרים שינוי
ספיקה ,מהירות ונוריות חיווי
ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה
טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות
ובסיסים
ללאפיקוד
ליטר/שעה6ספיקהPROECOדגם
'אטמ8לחץ220Vמתח

מידע נוסף 8MMPEצנרת

ש"חהתקשרו   מחיר
PROAQUA משאבת מינון סולונואיד

 
משאבת מינון אלקטרומגנטית
כולל  נורית חיווי  וכבל פיקוד
לחיבור מונה מים ומתג בורר  
25%-50%-100% מהירות פעימות
כיוון מכני המאפשר שינוי
ספיקה  
ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה
טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות
ובסיסים
ללאפיקוד
ליטר/שעה22ספיקהPROEXTדגם
'אטמ2לחץ220Vמתח

מידע נוסף 8MMPEצנרת

ש"חהתקשרו   מחיר
PROAQUA משאבת מינון סולונואיד

 
משאבת מינון אלקטרומגנטית
כולל  נורית חיווי  וכבל פיקוד
לחיבור מונה מים ומתג בורר  
25%-50%-100% מהירות פעימות
כיוון מכני המאפשר שינוי
ספיקה  
ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה
טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות
ובסיסים
ללאפיקוד
ליטר/שעה12ספיקהPROEXTדגם
'אטמ3לחץ220Vמתח

מידע נוסף 8MMPEצנרת

ש"חהתקשרו   מחיר
PROAQUA משאבת מינון סולונואיד

 
משאבת מינון אלקטרומגנטית
כולל  נורית חיווי  וכבל פיקוד
לחיבור מונה מים ומתג בורר  
25%-50%-100% מהירות פעימות
כיוון מכני המאפשר שינוי
ספיקה  
ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה
טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות
ובסיסים
ללאפיקוד
ליטר/שעה6ספיקהPROEXTדגם
'אטמ8לחץ220Vמתח

מידע נוסף 8MMPEצנרת

ש"חהתקשרו   מחיר
PROAQUA משאבת מינון סולונואיד

 
משאבת מינון אלקטרומגנטית כולל
נורית חיווי כבל פיקוד אנלוגי ומתג  בורר
25%-50%-100% מהירות פעימות
כיוון מכני המאפשר שינוי ספיקה
ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה
טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות
ובסיסים

ללאפיקוד
ליטר/שעה22ספיקהPROEMAדגם
'אטמ2לחץ220Vמתח

מידע נוסף 8MMPEצנרת

ש"חהתקשרו   מחיר
PROAQUA משאבת מינון סולונואיד

 
משאבת מינון אלקטרומגנטית כולל
נורית חיווי כבל פיקוד אנלוגי ומתג  בורר
25%-50%-100% מהירות פעימות
כיוון מכני המאפשר שינוי ספיקה
ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה
טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות
ובסיסים

ללאפיקוד
ליטר/שעה12ספיקהPROEMAדגם
'אטמ3לחץ220Vמתח

מידע נוסף 8MMPEצנרת

ש"חהתקשרו   מחיר
PROAQUA משאבת מינון סולונואיד

 
משאבת מינון אלקטרומגנטית כולל
נורית חיווי כבל פיקוד אנלוגי ומתג  בורר
25%-50%-100% מהירות פעימות
כיוון מכני המאפשר שינוי ספיקה
ראש מינון פוליפרופילן דיאפרגמה
טפלון שילוב מותאם ועמיד לחומצות
ובסיסים

ללאפיקוד
ליטר/שעה6ספיקהPROEMAדגם
'אטמ8לחץ220Vמתח

מידע נוסף 8MMPEצנרת

ש"חהתקשרו   מחיר
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה

קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
בקשת מידע נוסף
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
ייעוץ ועזרה בבחירת אוסמוזה הפוכה
המחירים הטובים בישראל לאוסמוזה הפוכה
אספקת מוצרים ודמי משלוח אוסמוזה הפוכה
הצעת מחיר לאוסמוזה הפוכה
עזרה בבחירת אוסמוזה הפוכה
תמיכה טכנית למתקני אוסמוזה הפוכה
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
אוסמוזה הפוכה אמינות איכות ללא תחרות
משלוח מהיר של אוסמוזה הפוכה
רכישה בטוחה לציוד טיפול במים
סיוע טכני בבחיר אוסמוזה הפוכה
משלוח מהיר של ציוד טיפול במים
אוסמוזה הפוכה במחיר הטוב בישראל
חזור לתוכן | חזור לתפריט ראשי