משאבות ומנועים למערכות אוסמוזה הפוכה - אוסמוזה הפוכה-מרכך מים-ריכוך מים-ממברנות

גש לתוכן

תפריט ראשי:

משאבות ומנועים למערכות אוסמוזה הפוכה

המוצרים שלנו
g E H

מלאי זמין ומגוון סיוע וייעוץ טכני לכל יצרני המערכות

התקשרו
03-6047284:טל
מלאי זמין ומגוון סיוע וייעוץ טכני לכל יצרני המערכות

התקשרו
03-6047284:טל

משאבות לחץ גבוה למתקני אוסמוזה הפוכה
אנו מציעים משאבות לחץ גבוה מתקדמות  מטיפוס שבשבת או אנכי רב דרגתי במבנה פלב"ם למתקני אוסמוזה הפוכה ומערכות טיפול במים,כל הדגמים המוצעים נבחרו על ידינו כך שיתאימו למגוון רחב של מתקני אוסמוזה הפוכה בעלות אטרקטיבית תוך הקפדה על צריכת אנרגיה נמוכה כמו כן אנו מציעים ייעוץ טלפוני לפני רכישת המשאבות וכן אפשרות להזמין שירות החלפה התקנת והפעלת משאבות באתר הלקוח
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
המוצרים שלנו
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
PROAQUA משאבה רב דרגתית
משאבה לאוסמוזה הפוכה 3
משאבה צנטרפוגלית אנכית רב דרגתית
במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה
איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים
מק"ש2ספיקהLF2-165דגם
מטר165עומד380Vמתח

מידע נוסףKW2.2הספק

ש"חהתקשרו   מחיר
PROAQUA משאבה רב דרגתית
משאבה לאוסמוזה הפוכה 2
משאבה צנטרפוגלית אנכית רב דרגתית
במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה
איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים
מק"ש3ספיקהLF3-165דגם
מטר165עומד380Vמתח

מידע נוסףKW4הספק

ש"חהתקשרו   מחיר
PROAQUA משאבה רב דרגתית
משאבה לאוסמוזה הפוכה 1
משאבה צנטרפוגלית אנכית רב דרגתית
במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה
איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים
מק"ש4ספיקהLF4-165דגם
מטר165עומד380Vמתח

מידע נוסףKW4הספק

ש"חהתקשרו   מחיר
PROAQUA משאבה רב דרגתית
משאבה לאוסמוזה הפוכה 6
משאבה צנטרפוגלית אנכית רב דרגתית
במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה
איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים
מק"ש6ספיקהLF6-165דגם
מטר165עומד380Vמתח

מידע נוסףKW7.5הספק

ש"חהתקשרו   מחיר
PROAQUA משאבה רב דרגתית
משאבה לאוסמוזה הפוכה 5
משאבה צנטרפוגלית אנכית רב דרגתית
במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה
איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים
מק"ש8ספיקהLF8-165דגם
מטר165עומד380Vמתח

מידע נוסףKW7.5הספק

ש"חהתקשרו   מחיר
PROAQUA משאבה רב דרגתית
משאבה לאוסמוזה הפוכה 4
משאבה צנטרפוגלית אנכית רב דרגתית
במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה
איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים
מק"ש9ספיקהLF9-165דגם
מטר165עומד380Vמתח

מידע נוסףKW7.5הספק

ש"חהתקשרו   מחיר
PROAQUA משאבה רב דרגתית
משאבה לאוסמוזה הפוכה 9
משאבה צנטרפוגלית אנכית רב דרגתית
במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה
איכותיים מבטיחים עבודה אמינה
לאורך שנים
מק"ש9ספיקהLF9-165דגם
מטר165עומד380Vמתח

מידע נוסףKW7.5הספק

ש"חהתקשרו   מחיר
PROAQUA משאבה רב דרגתית
משאבה לאוסמוזה הפוכה 8
משאבה צנטרפוגלית אנכית רב דרגתית
במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנהאיכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים
מק"ש10ספיקהLF10-165דגם
מטר165עומד380Vמתח

מידע נוסףKW7.5הספק

ש"חהתקשרו   מחיר
PROAQUA משאבה רב דרגתית
משאבה לאוסמוזה הפוכה 7
משאבה צנטרפוגלית אנכית רב דרגתית
במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים
מק"ש12ספיקהLF12-165דגם
מטר165עומד380Vמתח

מידע נוסףKW11הספק

ש"חהתקשרו   מחיר
PROAQUA משאבת כנפונים
משאבה לאוסמוזה הפוכה 13
משאבה כנפונים,שבשבת
במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים
ליטר/שעה300ספיקהFL-300דגם
מטר130עומדללאמתח

מידע נוסף1450סל"ד

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA משאבת כנפונים
משאבה לאוסמוזה הפוכה 11
משאבה כנפונים,שבשבת
במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים
ליטר/שעה400ספיקהFL-400דגם
מטר130עומדללאמתח

מידע נוסף1450סל"ד

ש"ח התקשרומחיר
PROAQUA משאבת כנפונים
משאבה לאוסמוזה הפוכה 10
משאבה כנפונים,שבשבת
במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים
ליטר/שעה500ספיקהFL-500דגם
מטר130עומדללאמתח

מידע נוסף1450סל"ד

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA משאבת כנפונים

משאבה כנפונים,שבשבת
במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים
ליטר/שעה600ספיקהFL-600דגם
מטר130עומדללאמתח

מידע נוסף1450סל"ד

ש"ח895   מחיר
PROAQUA משאבת כנפונים
משאבה לאוסמוזה הפוכה 14
משאבה כנפונים,שבשבת
במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים
ליטר/שעה1000ספיקהFL-1000דגם
מטר130עומדללאמתח

מידע נוסף1450סל"ד

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA משאבת כנפונים
משאבה לאוסמוזה הפוכה 18
משאבה כנפונים,שבשבת
במבנה ברונזה למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים
ליטר/שעה300ספיקהBFL-300דגם
מטר130עומדללאמתח

מידע נוסף1450סל"ד

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA משאבת כנפונים
משאבה לאוסמוזה הפוכה 17
משאבה כנפונים,שבשבת
במבנה ברונזה למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים
ליטר/שעה600ספיקהBFL-600דגם
מטר130עומדללאמתח

מידע נוסף1450סל"ד

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA משאבת כנפונים
משאבה לאוסמוזה הפוכה 15
משאבה כנפונים,שבשבת
במבנה ברונזה למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים
ליטר/שעה1000ספיקהBFL1000דגם
מטר130עומדללאמתח

מידע נוסף1450סל"ד

ש"חהתקשרומחיר
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה

קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
בקשת מידע נוסף
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
ייעוץ ועזרה בבחירת אוסמוזה הפוכה
המחירים הטובים בישראל לאוסמוזה הפוכה
אספקת מוצרים ודמי משלוח אוסמוזה הפוכה
הצעת מחיר לאוסמוזה הפוכה
עזרה בבחירת אוסמוזה הפוכה
תמיכה טכנית למתקני אוסמוזה הפוכה
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
אוסמוזה הפוכה אמינות איכות ללא תחרות
משלוח מהיר של אוסמוזה הפוכה
רכישה בטוחה לציוד טיפול במים
סיוע טכני בבחיר אוסמוזה הפוכה
משלוח מהיר של ציוד טיפול במים
אוסמוזה הפוכה במחיר הטוב בישראל
חזור לתוכן | חזור לתפריט ראשי