מערכות אוסמוזה הפוכה - אוסמוזה הפוכה-מרכך מים-ריכוך מים-ממברנות

גש לתוכן

תפריט ראשי:

מערכות אוסמוזה הפוכה

g E H

מלאי זמין ומגוון סיוע וייעוץ טכני לכל יצרני המערכות

התקשרו
03-6047284:טל
מלאי זמין ומגוון סיוע וייעוץ טכני לכל יצרני המערכות

התקשרו
03-6047284:טל

אוסמוזה הפוכה מתארת תהליך של מעבר תמיסה דרך קרום מסנן הלוכד את המומס בצד אחד ומאפשר מעבר של ממס טהור לצד השני ליתר דיוק זהו תהליך של הנעת ממס מתמיסה
בעלת ריכוז מומסים גבוה לתמיסה בעלת ריכוז מומסים נמוך על ידי הפעלת לחץ נגדי ללחץ האוסמוטי זהו תהליך הפוך לאוסמוזה רגילה שבמהלכה קיימת תנועה טבעית של ממס דרך
ממברנה מתמיסה בעלת ריכוז מומסים נמוך לתמיסה בעלת ריכוז מומסים גבוה ללא הפעלת כוח חיצוני הממברנה המשמשת לתהליך היא ממברנה חדירה למחצה כלומר היא מאפשרת
מעבר ממס ולא מומס,התהליך דורש הפעלת לחץ גבוה על התמיסה בעלת ריכוז המומסים הגבוה בדרך כלל 2-14 בר למים מתוקים ומים בעלי מליחות ביניים ו 40-70 בר למי ים
במתקן עם מי ים ומים מתוקים נוצר לחץ אוסמוטי של כ 27 בר שיש להתגבר עליו,פרואקווה מייצרת מספר סדרות של מתקני אוסמוזה הפוכה

אוסמוזה הפוכה למים מליחים
אוסמוזה הפוכה למי רשת
אוסמוזה הפוכה לשפכים
אוסמוזה הפוכה ביתית
אוסמוזה הפוכה במעבר כפול או יחיד
אוסמוזה הפוכה לתעשייה
אוסמוזה הפוכה להזנת דודי קיטור
אוסמוזה הפוכה למגדלי קירור
אוסמוזה הפוכה במעבר כפול
אוסמוזה הפוכה למעבדות
אוסמוזה הפוכה להכנת אמולסיה
אוסמוזה הפוכה לניקוי חלונות
אוסמוזה הפוכה  לחקלאות

מערכות אוסמוזה הפוכה מוכנות לחיבור והפעלה מהירה לייצור מים נטולי מלחים ממי רשת ליישומים מגוונים המערכות עובדות ביחס השבה אופטימלי, יכולת דחיית מלחים גבוהה במיוחד ובעלויות תפעול נמוכות הודות לשימוש בממברנות מתקדמות ותכנון נכון המבטיח עבודה בלחץ נמוך,איכות מים גבוה ואמינות לאורך שנים,מערכות אוסמוזה הפוכה כוללות: מעמד אל חלד,משאבת לחץ גבוה ממברנות אוסמוזה הפוכה מתקדמות,רוטמטרים למדידות ספיקה ולחץ,בקרת מוליכות רציפה,מפסק לחץ, מסנן מיקרוני מערכת ברזים ידניים לוויסות ספיקות ברז חשמלי לניתוק אוטומטי, חוברת הפעלה ואחריות לתקופה של שנה לצורך פעולה של מערכות אוסמוזה הפוכה יש לוודא כי מי הזנה עומדים בערכים מתאימים ו/או יש ליישם מערך טיפול קדם מתאים
מערכות אוסמוזה הפוכה אוסמוזה הפוכה אוסמוזה הפוכה מתארת תהליך של מעבר תמיסה דרך קרום מסנן הלוכד את המומס בצד אחד ומאפשר מעבר של ממס טהור לצד השני ליתר דיוק זהו תהליך של הנעת ממס מתמיסה בעלת ריכוז מומסים גבוה לתמיסה בעלת ריכוז מומסים נמוך על ידי הפעלת לחץ נגדי ללחץ האוסמוטי זהו תהליך הפוך לאוסמוזה רגילה שבמהלכה קיימת תנועה טבעית של ממס דרך ממברנה מתמיסה בעלת ריכוז מומסים נמוך לתמיסה בעלת ריכוז מומסים גבוה ללא הפעלת כוח חיצוני הממברנה המשמשת לתהליך היא ממברנה חדירה למחצה כלומר היא מאפשרת מעבר ממס ולא מומס ממברנה המשמשת לאוסמוזה הפוכה אינה נקבובית הסינון נעשה בשכבה בעלת עובי מיקרוסקופי של פולימר דחוס במרבית המקרים בנויה הממברנה כך שרק מים יעברו דרכה המים מצטרפים לפולימר הממברנה ועוברים בדיפוזיה לצידה השני התהליך דורש הפעלת לחץ גבוה על התמיסה בעלת ריכוז המומסים הגבוה בדרך כלל 2-14 בר למים מתוקים ומים בעלי מליחות ביניים ו 40-70 בר למי ים במתקן אוסמוזה הפוכה עם מי ים ומים מתוקים נוצר לחץ אוסמוטי של כ 27 בר שיש להתגבר עליו עקרון האוסמוזה ההפוכה לצורך הפשטות ועל מנת להסביר את המכניזם הכימי פיזיקלי של הפרדה ע"י ממברנות ניתן לתאר את התהליך האוסמוזה ההפוכה כתהליך של סינון מולקולות ע"י ממברנות המסוגלות להרחיק 90-98% מהמלחים המומסים 95-98% מהחומר האורגני ומעל 98% של חומרים ביולוגיים והקולואידליים המצויים במים על מנת להבין כיצד פועל התהליך נתבונן בתהליך האוסמוזה הטבעי בתרשים מופרדים מים טהורים מתמיסת מלח ע"י ממברנה חצי חדירה המעבירה מים בקלות אך חוסמת מעבר מוצקים מומסים מים טהורים יזרמו דרך הממברנה וידללו את התמיסה המרוכזת כאשר הכוח הדוחף הוא הפרש הריכוזים בין שתי התמיסות התהליך ימשך עד שהלחץ ההידראולי בצד התמיסה המרוכזת ישתווה לכוח הדוחף לחץ שווי המשקל נקרא הלחץ האוסמוטי שיווי המשקל האוסמוטי מודגם בתרשים 1בתרשים 3 מופעל על התמיסה המרוכזת  לחץ גדול מהלחץ האוסמוטי וכתוצאה מכך ישנה זרימה של מים מבנה אופייני של מתקן אוסמוזה הפוכה טיפול מקדים למתקני אוסמוזה הפוכה הטיפול המקדים למתקני אוסמוזה הפוכה נועד להבטיח תנאי פעולה נאותים לממברנה ולציוד העזר הטיפול יכול להיות מבוסס על כל אחת מהטכנולוגיות המפורטות ברשימה או שילוב של אחדות מהן בבחירת סוג הטיפול המקדים למתקני אוסמוזה הפוכה יש להתבסס על אנליזת מי גלם מפורטת והרצת סימולציית ביצועים ממוחשב על מנת להגדיר תנאי עבודה אופטימליים לחיי מיתקן ארוכים סינון מיקרוני למתקני אוסמוזה הפוכה מסננים מיקרוניים  מטיפוס תרמיל או קרטריג' מהווים אלמנט קבוע של הטיפול המקדים במתקני אוסמוזה הפוכה ביתית ובמתקני אוסמוזה הפוכה תעשייתית דרגת הסינון הנדרשת הנה בין 5 - 25 מיקרון משאבות לחץ גבוה למתקני אוסמוזה הפוכה משאבות אלה מספקות את הלחץ הדרוש לתהליך ההתפתחות הטכנולוגית של אוסמוזה הפוכה גררה בעקבותיה פתוחים מקבילים של משאבות מים ללחצים גבוהים ולספיקות יחסיות נמוכות המתקנים הראשונים התבססו בעיקר על משאבות בוכנה שאמינותן המכנית נמוכה בגלל העובדה שהלחץ המופק בפעימות חייבו משאבות אלה מערכות דמפרים משוכללים כיום מקובל להשתמש במתקני אוסמוזה הפוכה במשאבות מטיפוס בורג חלזוני או משאבות צנטרפוגליות רב דרגתיות אשר פותחו במיוחד לשימוש במתקני אוסמוזה הפוכה ממברנות למתקני אוסמוזה הפוכה מתקני אוסמוזה הפוכה קטנים מורכבים בדרך כלל ממברנה אחת מתקנים גדולים מורכבים מיחידת בקרה אחת או יותר יחידת בקרה הנה קבוצת ממברנות המחוברות במקביל למחלק הזנה ומאספי רכז ותוצר הנשלטים ע"י שסתום ויסות רכז אחד לכל יחידת בקרה משאבת לחץ גבוה משלה גם כאשר מספר יחידות הבקרה גדול מאחד מערכות הטיפול המקדים והטפול המשלים משרתות את כל יחידות הבקרה מבנה מודולרי זה מאפשר בניית מתקני אוסמוזה הפוכה בכל תפוקה שהיא שהנה כפולה של תפוקת הממברנות הבודדות ממברנות אוסמוזה הפוכה מוכנסות לתוך תאי לחץ החייבים לעמוד בלחץ העבודה ובתנאי הקורוזיה השוררים במערכות אוסמווזה הפוכה דרישה זו הביאה להתפתחות .טכנולוגית נוספת בתחום החומרים המרוכבים של שזירה וליפוף סיבי זכוכית צנרת ושסתומים למתקני אוסמוזה הפוכה הצנרת והשסתומים בדרך כלל עשויים פלב"ם וחומרים פלסטייםמערכות בקרה לאוסמוזה הפוכההאוטומציה הנדרשת הנה סטנדרטית פשוטה ואמינה עובדה זו הינה אחת מיתרונותיו של תהליך האוסמוזה ההפוכה על פני תהליך חילוף יונים קונבנציונאלי הפעלה והדממה של המערכות נעשית לפי פקודה ממצופי פיקוד גובה חשמליים הממוקמים במיכלי אגירת המים המטופלים התניות נוספות בבקרת מתקני אוסמוזה הפוכה הנן אבטחות בפני חוסר לחץ או לחץ יתר והפסקה אוטומטית וניקוז לפי בקרת המוליכות  החשמלית של המים המטופלים בנוסף לכך כולל הציוד מדי לחץ ומדי ספיקה ציוד מיתוג מחזור וחיסכון באנרגיהחיטוי צנרת ומערכות אוסמוזה הפוכהקשה למנוע חדירת זיהום בעת ההתקנה לכן אנו ממליצים לחטא את המערכת כולה ע"י שימוש בתכשירים ייעודיים למטרה ומומלצים על ידנו רצוי לבצע חיטוי חוזר לפחות פעם בשנה למערכת האוסמוזה מערך הסחרור ומיכלי האגירה כמו כן מומלץ לשלב מעקרים אולטרה סגול במערכת הסחרור בפרט כאשר מדובר במתקני אוסמוזה הפוכה לבתי חולים מתקני אוסמוזה הפוכה למעבדות מחקר מעבדות ביולוגיות וביוכימיות במפעלים פרמצבטים וקוסמטיים מיכלי אחסון ואגירה מיכלי האחסון חייבים להיות סגורים הרמטית ובאפליקציות מסוימות עם תחתית קונית,מומלץ להתקין נשם סטרילי על צינורות הנשימה של המיכליםשיטת ההפרדה הממברנאליתכאשר מערבבים שתי תמיסות שונות בריכוזן סך המומסים בתוכן יתפזר בשווה בסך הממס התהליך מתרחש בדיפוזיה אשר במהלכה נעים מומסים מאזור בו ריכוזם גבוה לאזור בו ריכוזם נמוך מצב שוויון הריכוזים בתמיסה מכונה שיווי משקל כימי במקום לערבב את שתי התמיסות אפשר להכניסן לשני תאים שממברנה חדירה למחצה מפרידה ביניהם הממברנה מאפשרת מעבר של ממס וחוסמת מעבר של מומסים מכיוון שאין אפשרות להגיע לשיווי משקל על ידי תנועת מומסים מתקיימת תנועה של ממס מהתמיסה הדלילה לתמיסה המרוכזת מעבר הממס לתמיסה המרוכזת מפחית את ריכוזה ומעברו מהתמיסה הדלילה מעלה את ריכוזה התהליך מכונה אוסמוזה הכוח שגורם לתנועת הממס מכונה לחץ אוסמוטי שכן הוא מקביל לזרימה הנגרמת על ידי הפרש לחצים באוסמוזה הפוכה מוסיפים למתקן שתואר בתהליך האוסמוזה לחץ על התא של התמיסה המרוכזת שני כוחות פועלים כעת על הממס: הממס שואף לעבור מתא התמיסה הדלילה לתא התמיסה המרוכזת (לחץ אוסמוטי) ומנגד קיים הפרש לחצים המנסה להניע חומר מתא התמיסה המרוכזת לתא התמיסה הדלילה מכיוון שהממברנה לא מאפשרת מעבר מומסים הלחץ החיצוני גורם לממס לשאוף לעבור מתא התמיסה המרוכזת לתא התמיסה הדלילה כאשר הלחץ החיצוני גדול מהלחץ האוסמוטי סך התנועה של הממס יהיה מהתמיסה המרוכזת אל התמיסה הדלילה כלומר יתקיים תהליך של אוסמוזה הפוכה התהליך מתבצע בטמפרטורת הסביבה האנרגיה החשמלית הדרושה לדחיסת המים ללחץ הפעלה גבוהה יחסית ניצולת יחס ההשבת המים המותפלים יכולה  להגיע עד %80-95% במים מליחים ו-%35-60% במי-ים התפלת מים בשיטת אוסמוזה הפוכה אוסמוזה הפוכה משמשת להתפלת מי ים ומים מליחים ואספקת מי שתייה או מים לחקלאות באזורים מסוימים מסופקים מי שתייה המופקים בעזרת אוסמוזה הפוכה ממים מליחים מספר משקים חקלאיים משתמשים במי שופכין ומים מלוחים יחסית שהותפלו עד לרמה מתאימה לשימוש המשקים ,אוסמוזה הפוכה למי ים ,אוסמוזה הפוכה למים מליחים,אוסמוזה הפוכה למי רשת,אוסמוזה הפוכה לשפכים,מתקנים וכימיקלים לניקוי ממברנות,מערכות אוסמוזה הפוכה לטיפול במיםמאוסמוזה הפוכה,חלקי חילוף לאוסמוזה הפוכה,החלפת סננים לאוסמוזה הפוכה,ריכוך מים,סינון מים,כימיקלים לטיפול במים

קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
אוסמוזה הפוכה
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
PROAQUA אוסמוזה הפוכה

אוסמוזה הפוכה מושלמת הכוללת סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד אל חלד תאי לחץ אל חלד מדי ספיקה מנומטרים ומשאבת לחץ גבוה
התקנה
שעהליטר150
ספיקה
רצפהמוליכות רציפה
220Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROAQUA אוסמוזה הפוכה

אוסמוזה הפוכה מושלמת הכוללת
סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד
אל חלד תאי לחץ אל חלד מדי ספיקה
מנומטרים ומשאבת לחץ גבוה
התקנה
שעהליטר100
ספיקה
רצפהמוליכות רציפה
220Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח התקשרו   מחיר
PROAQUA אוסמוזה הפוכה
מערכת אוסמוזה הפוכה
אוסמוזה הפוכה מושלמת הכוללת סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד אל חלד תאי לחץ אל חלד מדי ספיקה מנומטרים ומשאבת לחץ גבוה
התקנה
שעהליטר50
ספיקה
רצפהמוליכות רציפה
220Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROAQUA אוסמוזה הפוכה

אוסמוזה הפוכה מושלמת הכוללת סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד אל חלד תאי לחץ אל חלד מדי ספיקה מנומטרים ומשאבת לחץ גבוה
התקנה
שעהליטר300
ספיקה
רצפהמוליכות רציפה
220Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח   התקשרו   מחיר
PROAQUA אוסמוזה הפוכה

אוסמוזה הפוכה מושלמת הכוללת סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד אל חלד תאי לחץ אל חלד מדי ספיקה מנומטרים ומשאבת לחץ גבוה
התקנה
שעהליטר250
ספיקה
רצפהמוליכות רציפה
220Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח   התקשרו   מחיר
PROAQUA אוסמוזה הפוכה

אוסמוזה הפוכה מושלמת הכוללת סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד אל חלד תאי לחץ אל חלד מדי ספיקה מנומטרים ומשאבת לחץ גבוה
התקנה
שעהליטר200
ספיקה
רצפהמוליכות רציפה
220Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח   התקשרו    מחיר
PROAQUA אוסמוזה הפוכה

אוסמוזה הפוכה מושלמת הכוללת סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד אל חלד תאי לחץ אל חלד מדי ספיקה מנומטרים ומשאבת לחץ גבוה
התקנה
שעהליטר600
ספיקה
רצפהמוליכות רציפה
220Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח   התקשרו מחיר
PROAQUA אוסמוזה הפוכה

אוסמוזה הפוכה מושלמת הכוללת סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד אל חלד תאי לחץ אל חלד מדי ספיקה מנומטרים ומשאבת לחץ גבוה
התקנה
שעהליטר500
ספיקה
רצפהמוליכות רציפה
220Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח התקשרו    מחיר
PROAQUA אוסמוזה הפוכה

אוסמוזה הפוכה מושלמת הכוללת סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד אל חלד תאי לחץ אל חלד מדי ספיקה מנומטרים ומשאבת לחץ גבוה
התקנה
שעהליטר400
ספיקה
רצפהמוליכות רציפה
220Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח   התקשרו    מחיר
PROAQUA אוסמוזה הפוכה

אוסמוזה הפוכה מושלמת הכוללת סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד אל חלד תאי לחץ אל חלד מדי ספיקה מנומטרים ומשאבת לחץ גבוה
התקנה
שעהליטר1000
ספיקה
רצפהמוליכות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח התקשרו    מחיר
PROAQUA אוסמוזה הפוכה

אוסמוזה הפוכה מושלמת הכוללת סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד אל חלד תאי לחץ אל חלד מדי ספיקה מנומטרים ומשאבת לחץ גבוה
התקנה
שעהליטר800
ספיקה
רצפהמוליכות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח   התקשרו  מחיר
PROAQUA אוסמוזה הפוכה

אוסמוזה הפוכה מושלמת הכוללת סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד אל חלד תאי לחץ אל חלד מדי ספיקה מנומטרים ומשאבת לחץ גבוה
התקנה
שעהליטר750
ספיקה
רצפהמוליכות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח   התקשרו   מחיר
PROAQUA אוסמוזה הפוכה

אוסמוזה הפוכה מושלמת הכוללת סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד אל חלד תאי לחץ אל חלד מדי ספיקה מנומטרים ומשאבת לחץ גבוה
התקנה
שעהליטר1750
ספיקה
רצפהמוליכות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח   התקשרו    מחיר
PROAQUA אוסמוזה הפוכה

אוסמוזה הפוכה מושלמת הכוללת סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד אל חלד תאי לחץ אל חלד מדי ספיקה מנומטרים ומשאבת לחץ גבוה
התקנה
שעהליטר1500
ספיקה
רצפהמוליכות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח התקשרו  מחיר
PROAQUA אוסמוזה הפוכה

אוסמוזה הפוכה מושלמת הכוללת סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד אל חלד תאי לחץ אל חלד מדי ספיקה מנומטרים ומשאבת לחץ גבוה
התקנה
שעהליטר1250
ספיקה
רצפהמוליכות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח   התקשרו    מחיר
PROAQUA אוסמוזה הפוכה

אוסמוזה הפוכה מושלמת הכוללת סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד אל חלד תאי לחץ אל חלד מדי ספיקה מנומטרים ומשאבת לחץ גבוה
התקנה
שעהליטר3000
ספיקה
רצפהמוליכות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח   התקשרו    מחיר
PROAQUA אוסמוזה הפוכה

אוסמוזה הפוכה מושלמת הכוללת סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד אל חלד תאי לחץ אל חלד מדי ספיקה מנומטרים ומשאבת לחץ גבוה
התקנה
שעהליטר2500
ספיקה
רצפהמוליכות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח התקשרו    מחיר
PROAQUA אוסמוזה הפוכה

אוסמוזה הפוכה מושלמת הכוללת סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד אל חלד תאי לחץ אל חלד מדי ספיקה מנומטרים ומשאבת לחץ גבוה
התקנה
שעהליטר2000
ספיקה
רצפהמוליכות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
קישורים נוספים
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה

קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
בקשת מידע נוסף
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
ייעוץ ועזרה בבחירת אוסמוזה הפוכה
המחירים הטובים בישראל לאוסמוזה הפוכה
אספקת מוצרים ודמי משלוח אוסמוזה הפוכה
הצעת מחיר לאוסמוזה הפוכה
עזרה בבחירת אוסמוזה הפוכה
תמיכה טכנית למתקני אוסמוזה הפוכה
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
אוסמוזה הפוכה אמינות איכות ללא תחרות
משלוח מהיר של אוסמוזה הפוכה
רכישה בטוחה לציוד טיפול במים
סיוע טכני בבחיר אוסמוזה הפוכה
משלוח מהיר של ציוד טיפול במים
אוסמוזה הפוכה במחיר הטוב בישראל
חזור לתוכן | חזור לתפריט ראשי