מערכות אוזון - אוסמוזה הפוכה-מרכך מים-ריכוך מים-ממברנות

גש לתוכן

תפריט ראשי:

מערכות אוזון

המוצרים שלנו
g E H

מלאי זמין ומגוון סיוע וייעוץ טכני לכל יצרני המערכות

התקשרו
03-6047284:טל
מלאי זמין ומגוון סיוע וייעוץ טכני לכל יצרני המערכות

התקשרו
03-6047284:טל

מחוללי אוזון
מחוללי אוזון מוכנים לחיבור והפעלה מהירה לייצור אוזון מאויר דחוס או חמצן ליישומים מגוונים המערכות מקוררות אויר ומייצרות אוזון בריכוז גבוה במיוחד ובעלויות תפעול נמוכות הודות לשימוש בטכנולוגיות מתקדמות ותכנון נכון המבטיח עבודה בלחץ נמוך,והפקת אוזון אמינה לאורך שנים
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
המוצרים שלנו
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
PROAQUA מחולל אוזון
מחולל אוזון נייד
מחולל אוזון כולל קורונה מפוח פנימי,בקרת תפוקה דיגיטלית כולל תצוגה טיימר מובנה במארז נייד מתאים לחיטוי אויר ומים
בקרה   גרם/שעה
6
תפוקה
0-100% מ"מ6קוטר

מידע נוסף קורונהמחולל

ש"ח  התקשרומחיר
PROAQUA מחולל אוזון
מחולל אוזון נייד
מחולל אוזון כולל קורונה מפוח פנימי,בקרת תפוקה דיגיטלית כולל תצוגה טיימר מובנה במארז נייד מתאים לחיטוי אויר ומים
בקרה   גרם/שעה
3
תפוקה
0-100% מ"מ6קוטר

מידע נוסף קורונהמחולל

ש"ח  התקשרומחיר
PROAQUA מחולל אוזון
מחולל אוזון נייד
מחולל אוזון כולל קורונה מפוח פנימי,בקרת תפוקה דיגיטלית כולל תצוגה טיימר מובנה במארז נייד מתאים לחיטוי אויר ומים
בקרה   גרם/שעה
2
תפוקה
0-100% מ"מ6קוטר

מידע נוסף קורונהמחולל

ש"ח  התקשרומחיר
PROAQUA מחולל אוזון

מחולל אוזון כולל קורונה מחבר חמצן,בקרת תפוקה דיגיטלית כולל תצוגה מד ספיקה טיימר מובנה במארז נייד מתאים לחיטוי אויר ומים
בקרה גרם/שעה
6
תפוקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף קורונהמחולל

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA מחולל אוזון

מחולל אוזון כולל קורונה מחבר חמצן,בקרת תפוקה דיגיטלית כולל תצוגה מד ספיקה טיימר מובנה במארז נייד מתאים לחיטוי אויר ומים
בקרה גרם/שעה
3
תפוקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף קורונהמחולל

ש"ח  התקשרו מחיר
PROAQUA מחולל אוזון
מחולל אוזון
מחולל אוזון כולל קורונה מחבר חמצן,בקרת תפוקה דיגיטלית כולל תצוגה מד ספיקה טיימר מובנה במארז נייד מתאים לחיטוי אויר ומים
בקרה גרם/שעה
2
תפוקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף קורונהמחולל

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA מחולל אוזון
מחולל אוזון ריכוז גבוה
20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד
מחבר חמצן בקרת תפוקה דיגיטלית כולל נוריות חיווי במארז פלב"ם מתאים לחיטוי אויר ומים
בקרה גרם/שעה
45
תפוקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף פלאזמהמחולל

ש"ח  התקשרו מחיר
PROAQUA מחולל אוזון
מחולל אוזון
20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד
מחבר חמצן בקרת תפוקה דיגיטלית כולל נוריות חיווי במארז פלב"ם מתאים לחיטוי אויר ומים
בקרה גרם/שעה
30
תפוקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף פלאזמהמחולל

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA מחולל אוזון
מחולל אוזון
20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד
מחבר חמצן בקרת תפוקה דיגיטלית כולל נוריות חיווי במארז פלב"ם מתאים לחיטוי אויר ומים
בקרה גרם/שעה
15
תפוקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף פלאזמהמחולל

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA מחולל אוזון
מחולל אוזון
20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד
מחבר חמצן בקרת תפוקה דיגיטלית כולל נוריות חיווי במארז פלב"ם מתאים לחיטוי אויר ומים
בקרה גרם/שעה
200
תפוקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף פלאזמהמחולל

ש"חהתקשרו מחיר
PROAQUA מחולל אוזון
מחולל אוזון
20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד
מחבר חמצן בקרת תפוקה דיגיטלית כולל נוריות חיווי במארז פלב"ם מתאים לחיטוי אויר ומים
בקרה גרם/שעה
120
תפוקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף פלאזמהמחולל

ש"ח  התקשרומחיר
PROAQUA מחולל אוזון
מחולל אוזון
20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד
מחבר חמצן בקרת תפוקה דיגיטלית כולל נוריות חיווי במארז פלב"ם מתאים לחיטוי אויר ומים
בקרה גרם/שעה
60
תפוקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף פלאזמהמחולל

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA אינג'קטור ונטורי
אינג'קטור ונטורי
אינג'קטור ונטורי עמיד לכימיקלים ואוזון כולל
אל חוזר מובנה ליניקה ועירבול מהיר ואמין של מים עם גז או כימיקלים ללא צורך בחשמל
מ"מ152אורךמק"ש
1 - 3
ספיקה
חוץתבריגBSP3/4"קוטר

מידע נוסף PVDFמבנה

ש"ח  התקשרו מחיר
PROAQUA אינג'קטור ונטורי
אינג'קטור ונטורי
אינג'קטור ונטורי עמיד לכימיקלים ואוזון כולל
אל חוזר מובנה ליניקה ועירבול מהיר ואמין של מים עם גז או כימיקלים ללא צורך בחשמל
מ"מ57אורךמק"ש
0.05-0.25
ספיקה
חוץתבריגBSP1/4"קוטר

מידע נוסף PVDFמבנה

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA אינג'קטור ונטורי
אינג'קטור ונטורי
אינג'קטור ונטורי עמיד לכימיקלים ואוזון כולל
אל חוזר מובנה ליניקה ועירבול מהיר ואמין של מים עם גז או כימיקלים ללא צורך בחשמל
מ"מ57אורךמק"ש
0.05-0.25
ספיקה
חוץתבריגBSP1/4"קוטר

מידע נוסף PVDFמבנה

ש"ח  התקשרו  מחיר
PROAQUA אינג'קטור ונטורי
אינג'קטור ונטורי
אינג'קטור ונטורי עמיד לכימיקלים ואוזון כולל
אל חוזר מובנה ליניקה ועירבול מהיר ואמין של מים עם גז או כימיקלים ללא צורך בחשמל
מ"מ295אורךמק"ש
25-50
ספיקה
חוץתבריגBSP2"קוטר

מידע נוסף PVDFמבנה

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA אינג'קטור ונטורי
אינג'קטור ונטורי
אינג'קטור ונטורי עמיד לכימיקלים ואוזון כולל
אל חוזר מובנה ליניקה ועירבול מהיר ואמין של מים עם גז או כימיקלים ללא צורך בחשמל
מ"מ275אורךמק"ש
10-25
ספיקה
חוץתבריגBSP11/2"קוטר

מידע נוסף PVDFמבנה

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA אינג'קטור ונטורי
אינג'קטור ונטורי
אינג'קטור ונטורי עמיד לכימיקלים ואוזון כולל
אל חוזר מובנה ליניקה ועירבול מהיר ואמין של מים עם גז או כימיקלים ללא צורך בחשמל
מ"מ235אורךמק"ש
3-10
ספיקה
חוץתבריגBSP1"קוטר

מידע נוסף PVDFמבנה

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA מחולל חמצן
מחולל חמצן נייד
מחולל חמצן כולל מד ספיקה מפוח פנימי בקרת תפוקה דיגיטלית כולל תצוגה במארז נייד גלגלים מתאים למחוללי אוזון מוזני חמצן לחיטוי אויר ומים
בקרה ליטר/דקה
0 - 10
ספיקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף מולקולרימחולל

ש"ח  התקשרו מחיר
PROAQUA מחולל חמצן
מחולל חמצן נייד
מחולל חמצן כולל מד ספיקה מפוח פנימי בקרת תפוקה דיגיטלית כולל תצוגה במארז נייד גלגלים מתאים למחוללי אוזון מוזני חמצן לחיטוי אויר ומים
בקרה ליטר/דקה
0 - 8
ספיקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף מולקולרימחולל

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA מחולל חמצן
מחולל חמצן נייד
מחולל חמצן כולל מד ספיקה מפוח פנימי בקרת תפוקה דיגיטלית כולל תצוגה במארז נייד גלגלים מתאים למחוללי אוזון מוזני חמצן לחיטוי אויר ומים
בקרה ליטר/דקה
0 - 5
ספיקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף מולקולרימחולל

ש"ח  התקשרו מחיר
PROAQUA מד ריכוז חמצן
מד ריכוז חמצן
מד ריכוז חמצן ידני נייד למדידה מדוייקת של ריכוז חמצן ממחוללים או בלוני חמצן כולל
צינוריות חיבור ומתאמים תצוגה באחוזים
 
רזולוציהתצוגה  
9V
מתח
1%70-99%  100%תחום

מידע נוסף  LCDתצוגה

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA מד אוזון ידני נייד
מד אוזון נייד
מד אוזון ידני נייד למדידה מדוייקת של רמות אוזון באויר כולל משאבה פנימית תצוגה גרפית אפשרות תקשורת וממשק מחשב כולל מזוודה
רזולוציהתצוגה  
9V
מתח
1PPBTFT/LCD  0-20PPMתחום

מידע נוסף  LCDתצוגה

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA מונע הצפה
מונע הצפה לאוזונטור
אביזר חובה בכל התקנה
למניעת הצפת המחולל במים חוזרים ומניעת נזק בלתי הפיך לראקטור ולמעגל החשמלי מומלץ להתקין מונע הצפה
מחבריםלכודת
פלב"ם
מבנה
מ"מ 6-8 מים/גז100%ספיקה

מידע נוסףקירהתקנה

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA מד אוזון נייח
מדידת אוזון באויר
מד אוזון נייח למדידה מדוייקת של רמות אוזון באויר כולל תצוגת טמפרטורה ולחות אפשרות תקשורת ויציאה ממסרית
רזולוציהתצוגה  
24V
מתח
1PPBPPB  10-1000תחום

מידע נוסףLCDתצוגה

ש"חהתקשרומחיר
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה

קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
בקשת מידע נוסף
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
ייעוץ ועזרה בבחירת אוסמוזה הפוכה
המחירים הטובים בישראל לאוסמוזה הפוכה
אספקת מוצרים ודמי משלוח אוסמוזה הפוכה
הצעת מחיר לאוסמוזה הפוכה
עזרה בבחירת אוסמוזה הפוכה
תמיכה טכנית למתקני אוסמוזה הפוכה
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
אוסמוזה הפוכה אמינות איכות ללא תחרות
משלוח מהיר של אוסמוזה הפוכה
רכישה בטוחה לציוד טיפול במים
סיוע טכני בבחיר אוסמוזה הפוכה
משלוח מהיר של ציוד טיפול במים
אוסמוזה הפוכה במחיר הטוב בישראל
חזור לתוכן | חזור לתפריט ראשי