מדי ספיקה ומנומטרים - אוסמוזה הפוכה-מרכך מים-ריכוך מים-ממברנות

גש לתוכן

תפריט ראשי:

מדי ספיקה ומנומטרים

המוצרים שלנו
g E H

מלאי זמין ומגוון סיוע וייעוץ טכני לכל יצרני המערכות

התקשרו
03-6047284:טל
מלאי זמין ומגוון סיוע וייעוץ טכני לכל יצרני המערכות

התקשרו
03-6047284:טל

מדי ספיקה מנומטרים ופרסוסטטים
אנו מציעים מדי ספיקה רוטמטרים מנומטרים ופרסוסטטים,רוטמטרים להתקנת פאנל כולל אומי הידוק ומצוף פלב"ם או להתקנת קו אנכית וכוללות מצוף פוליפרופילן המוצע עם או בלי מיגנוט הדגמים המוצעים הינם בקטרים "1/2 עד ''3 חומר מבנה השפורפרת הינו פלקסיגלס או טרוגמיד וקצוות החיבור מחומר איביאס או פיויסי ניתן כמו-כן לחבר לרוטמטר מפסקי מגע מינימום ו/או מקסימום לקבלת אותות משוב,כמו כן כציוד משלים מוצעים מנומטרים פלב"ם כולל סיכוך להתקנת פאנל וכן פרסוסטטים במבנה קומפקטי ואמיןקו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
המוצרים שלנו
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
PROAQUA 1/2" מד ספיקה

מד ספיקה רוטמטר להתקנת פאנל מהירה
הכוללת אומי הידוק ומצוף פלב"ם מבנה
המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה ומדויקת
התקנהBSPABS1/2"
קוטר
פאנלליטר/דקה
1-11
ספיקה

מידע נוסף  אקרילימבנה

התקשרו        מחיר
PROAQUA 1/2" מד ספיקה

מד ספיקה רוטמטר להתקנת פאנל מהירה
הכוללת אומי הידוק ומצוף פלב"ם מבנה
המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה ומדויקת
התקנהBSPABS1/2"
קוטר
פאנלליטר/דקה
0.8-8
ספיקה

מידע נוסף  אקרילימבנה

התקשרו      מחיר
PROAQUA 1/2" מד ספיקה

מד ספיקה רוטמטר להתקנת פאנל מהירה
הכוללת אומי הידוק ומצוף פלב"ם מבנה
המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה ומדויקת
התקנהBSPABS1/2"
קוטר
פאנלליטר/דקה
0.5-4
ספיקה

מידע נוסף  אקרילימבנה

התקשרומחיר
PROAQUA 3/4" מד ספיקה

מד ספיקה רוטמטר להתקנת פאנל מהירה
הכוללת אומי הידוק ומצוף פלב"ם מבנה
המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה ומדויקת
התקנהBSPABS3/4"
קוטר
פאנלליטר/דקה
8-40
ספיקה

מידע נוסף  אקרילימבנה

התקשרומחיר
PROAQUA 1/2" מד ספיקה

מד ספיקה רוטמטר להתקנת פאנל מהירה
הכוללת אומי הידוק ומצוף פלב"ם מבנה
המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה ומדויקת
התקנהBSPABS1/2"
קוטר
פאנלליטר/דקה
2-28
ספיקה

מידע נוסף  אקרילימבנה

התקשרו       מחיר
PROAQUA 1/2" מד ספיקה

מד ספיקה רוטמטר להתקנת פאנל מהירה
הכוללת אומי הידוק ומצוף פלב"ם מבנה
המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה ומדויקת
התקנהBSPABS1/2"
קוטר
פאנלליטר/דקה
2-18
ספיקה

מידע נוסף  אקרילימבנה

התקשרו       מחיר
PROAQUA 1" מד ספיקה

מד ספיקה רוטמטר להתקנת פאנל מהירה
הכוללת אומי הידוק ומצוף פלב"ם מבנה
המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה ומדויקת
התקנהBSPABS1"
קוטר
פאנלליטר/דקה
10-100
ספיקה

מידע נוסף  אקרילימבנה

התקשרו        מחיר
PROAQUA 1" מד ספיקה

מד ספיקה רוטמטר להתקנת פאנל מהירה
הכוללת אומי הידוק ומצוף פלב"ם מבנה
המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה ומדויקת
התקנהBSPABS1"
קוטר
פאנלליטר/דקה
6-60
ספיקה

מידע נוסף  אקרילימבנה

התקשרו        מחיר
PROAQUA 3/4" מד ספיקה

מד ספיקה רוטמטר להתקנת פאנל מהירה
הכוללת אומי הידוק ומצוף פלב"ם מבנה
המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה ומדויקת
התקנהBSPABS3/4"
קוטר
פאנלליטר/דקה
8-60
ספיקה

מידע נוסף  אקרילימבנה

התקשרו       מחיר
PROAQUA 50MM מד ספיקה

מד ספיקה רוטמטר להתקנת קו בהדבקה
הכוללת רקורדים ומצוף פוליפרופילן מבנה
המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה
ומדויקת
התקנהSOCPVC50mm
קוטר
קומק"ש
1-10
ספיקה

מידע נוסף  אקרילימבנה

התקשרו       מחיר
PROAQUA 32MM מד ספיקה

מד ספיקה רוטמטר להתקנת קו בהדבקה
הכוללת רקורדים ומצוף פוליפרופילן מבנה
המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה ומדויקת
התקנהSOCPVC32mm
קוטר
קומק"ש
0.4-4
ספיקה

מידע נוסף  אקרילימבנה

התקשרו       מחיר
PROAQUA 32MM מד ספיקה

מד ספיקה רוטמטר להתקנת קו בהדבקה
הכוללת רקורדים ומצוף פוליפרופילן מבנה
המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה ומדויקת
התקנהSOCPVC32mm
קוטר
קומק"ש
0.6-6
ספיקה

מידע נוסף  אקרילימבנה

התקשרו       מחיר
PROAQUA 2.5" מנומטר

מנומטר מסוכך גליצרין בנוי פלב"ם להתקנת
פאנל או קו לבקרת לחץ במערכות מים תקינה בתנאי עבודה קשים עם אפשרויות חיבור מגוונות ללחצי עבודה עד 30 בר
יציאה אחורית או תחתית
התקנה1/4"תחתי2.5"
קוטר
פאנל
אט"מ
0-6
לחץ

מידע נוסףפלב"םמבנה

התקשרו       מחיר
PROAQUA 65MM מד ספיקה

מד ספיקה רוטמטר להתקנת קו בהדבקה
הכוללת רקורדים ומצוף פוליפרופילן מבנה
המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה ומדויקת
התקנהSOCPVC65mm
קוטר
קומק"ש
5-25
ספיקה

מידע נוסף  אקרילימבנה

התקשרו     מחיר
PROAQUA 2.5" מנומטר

מנומטר מסוכך גליצרין בנוי פלב"ם להתקנת
פאנל או קו לבקרת לחץ במערכות מים תקינה בתנאי עבודה קשים עם אפשרויות חיבור מגוונות ללחצי עבודה עד 30 בר
יציאה אחורית או תחתית
התקנה1/4"אחורית2.5"
קוטר
פאנל
אט"מ
0-30
לחץ

מידע נוסףפלב"םמבנה

התקשרו  מחיר
PROAQUA 2.5" מנומטר

מנומטר מסוכך גליצרין בנוי פלב"ם להתקנת
פאנל או קו לבקרת לחץ במערכות מים תקינה בתנאי עבודה קשים עם אפשרויות חיבור מגוונות ללחצי עבודה עד 30 בר
יציאה אחורית או תחתית
התקנה1/4"אחורית2.5"
קוטר
פאנל
אט"מ
0-10
לחץ

מידע נוסףפלב"םמבנה

התקשרו מחיר
PROAQUA 2.5" מנומטר

מנומטר מסוכך גליצרין בנוי פלב"ם להתקנת
פאנל או קו לבקרת לחץ במערכות מים תקינה בתנאי עבודה קשים עם אפשרויות חיבור מגוונות ללחצי עבודה עד 30 בר
יציאה אחורית או תחתית
התקנה1/4"אחורית2.5"
קוטר
פאנל
אט"מ
0-6
לחץ

מידע נוסףפלב"םמבנה

התקשרו מחיר

PROAQUA פרסוסטט לחץ נמוך

פרסוסטט לחץ נמוך כולל דיפרנציאל לבקרת לחץ נמוך במערכות טיפול במים כניסה תחתית ומתאם
התקנה1/4"תחתיKP1
דגם
פאנלאט"מ
-0.2/+7.5
לחץ

מידע נוסףפלב"םמבנה

התקשרו   מחיר

PROAQUA פרסוסטט לחץ גבוה

פרסוסטט לחץ גבוה כולל דיפרנציאל לבקרת לחץ נמוך במערכות טיפול במים כניסה תחתית ומתאם
התקנה1/4"תחתיKP5
דגם
פאנלאט"מ
8/+32
לחץ

מידע נוסףפלב"םמבנה

התקשרו  מחיר

PROAQUA 50MMמד ספיקה דיגיטלי
1 PVC מד ספיקה דיגיטלי
מד ספיקה דיגיטלי בנוי פיויסי להדבקה כולל טורבינה מתאם ותצוגה דיוק גבוה
התקנה24VמתחKP50
דגם
קויM3/Hתצוגה
בר
8לחץ

מידע נוסףPVCמבנה

ש"חהתקשרו מחיר

PROAQUA 40MMמד ספיקה דיגיטלי
1 PVC מד ספיקה דיגיטלי
מד ספיקה דיגיטלי בנוי פיויסי להדבקה כולל טורבינה מתאם ותצוגה דיוק גבוה
התקנה24VמתחKP40
דגם
קויM3/Hתצוגה
בר
8לחץ

מידע נוסףPVCמבנה

ש"חהתקשרו מחיר

PROAQUA 25MMמד ספיקה דיגיטלי
1 PVC מד ספיקה דיגיטלי
מד ספיקה דיגיטלי בנוי פיויסי להדבקה כולל טורבינה מתאם ותצוגה דיוק גבוה
התקנה24VמתחKP25
דגם
קויM3/Hתצוגה
בר
8לחץ

מידע נוסףPVCמבנה

ש"חהתקשרו מחיר

PROAQUA 90MMמד ספיקה דיגיטלי
מד ספיקה דיגיטלי מאוגן 2
מד ספיקה דיגיטלי בנוי פיויסי מאוגן כולל טורבינה מתאם ותצוגה דיוק גבוה
התקנה24VמתחKP90
דגם
קויM3/Hתצוגה
בר
8לחץ

מידע נוסףPVCמבנה

ש"חהתקשרו מחיר

PROAQUA 75MMמד ספיקה דיגיטלי
מד ספיקה דיגיטלי מאוגן 2
מד ספיקה דיגיטלי בנוי פיויסי מאוגן כולל טורבינה מתאם ותצוגה דיוק גבוה
התקנה24VמתחKP75
דגם
קויM3/Hתצוגה
בר
8לחץ

מידע נוסףPVCמבנה

ש"חהתקשרו מחיר

PROAQUA 63MMמד ספיקה דיגיטלי
מד ספיקה דיגיטלי מאוגן 1
מד ספיקה דיגיטלי בנוי פיויסי מאוגן כולל טורבינה מתאם ותצוגה דיוק גבוה
התקנה24VמתחKP63
דגם
קויM3/Hתצוגה
בר
8לחץ

מידע נוסףPVCמבנה

ש"חהתקשרו מחיר

PROAQUA 2"מד ספיקה דיגיטלי

מד ספיקה דיגיטלי בנוי פלב"ם כולל טורבינה מחברים סניטריים ותצוגה דיוק גבוה
התקנה24VמתחTC2
דגם
קויM3/Hתצוגה
בר
30לחץ

מידע נוסףפלב"םמבנה

ש"חהתקשרו מחיר

PROAQUA 1.5"מד ספיקה דיגיטלי

מד ספיקה דיגיטלי בנוי פלב"ם כולל טורבינה מחברים סניטריים ותצוגה דיוק גבוה
התקנה24VמתחTC1.5
דגם
קויM3/Hתצוגה
בר
30לחץ

מידע נוסףפלב"םמבנה

ש"חהתקשרו מחיר

PROAQUA 1"מד ספיקה דיגיטלי

מד ספיקה דיגיטלי בנוי פלב"ם כולל טורבינה מחברים סניטריים ותצוגה דיוק גבוה
התקנה24VמתחTC1
דגם
קויM3/Hתצוגה
בר
30לחץ

מידע נוסףפלב"םמבנה

ש"חהתקשרו מחיר

PROAQUA 3"מד ספיקה דיגיטלי

מד ספיקה דיגיטלי בנוי פלב"ם כולל טורבינה מחברים מאוגנים ותצוגה דיוק גבוה
התקנה24VמתחFL3
דגם
קויM3/Hתצוגה
בר
30לחץ

מידע נוסףפלב"םמבנה

ש"חהתקשרו מחיר

PROAQUA 2"מד ספיקה דיגיטלי

מד ספיקה דיגיטלי בנוי פלב"ם כולל טורבינה מחברים מאוגנים ותצוגה דיוק גבוה
התקנה24VמתחFL2
דגם
קויM3/Hתצוגה
בר
30לחץ

מידע נוסףפלב"םמבנה

ש"חהתקשרו מחיר

PROAQUA 1"מד ספיקה דיגיטלי

מד ספיקה דיגיטלי בנוי פלב"ם כולל טורבינה מחברים מאוגנים ותצוגה דיוק גבוה
התקנה24VמתחFL1
דגם
קויM3/Hתצוגה
בר
30לחץ

מידע נוסףפלב"םמבנה

ש"חהתקשרו מחיר
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה

קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
בקשת מידע נוסף
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
ייעוץ ועזרה בבחירת אוסמוזה הפוכה
המחירים הטובים בישראל לאוסמוזה הפוכה
אספקת מוצרים ודמי משלוח אוסמוזה הפוכה
הצעת מחיר לאוסמוזה הפוכה
עזרה בבחירת אוסמוזה הפוכה
תמיכה טכנית למתקני אוסמוזה הפוכה
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
אוסמוזה הפוכה אמינות איכות ללא תחרות
משלוח מהיר של אוסמוזה הפוכה
רכישה בטוחה לציוד טיפול במים
סיוע טכני בבחיר אוסמוזה הפוכה
משלוח מהיר של ציוד טיפול במים
אוסמוזה הפוכה במחיר הטוב בישראל
חזור לתוכן | חזור לתפריט ראשי