ברזי סולונואיד - אוסמוזה הפוכה-מרכך מים-ריכוך מים-ממברנות

גש לתוכן

תפריט ראשי:

ברזי סולונואיד

המוצרים שלנו
g E H

מלאי זמין ומגוון סיוע וייעוץ טכני לכל יצרני המערכות

התקשרו
03-6047284:טל
מלאי זמין ומגוון סיוע וייעוץ טכני לכל יצרני המערכות

התקשרו
03-6047284:טל

ברזי סולונואיד
אנו מציעים ברזי סולונואיד 2/2 במבנה פלב"ם או ברונזה במגוון מתחי עבודה וקטרים ליישומים בהם נדרשת בקרת זרימת אויר או מים למתקני טיפול במים,אוסמוזה הפוכה  מתקני אולטרה פילטרציה ,ננופילטרציה ,ויישומים כללים,כל זאת תוך הקפדה על רמת מחירים תחרותית והפעלה אמינה

קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
המוצרים שלנו
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
PROAQUA 1" ברז סולונואיד
ברז סולונואיד לאוסמוזה הפוכה
ברז סולונואיד מפוקד בנוי פלב"ם לפעולה תקינה בתנאי עבודה קשים עם תקע מואר
ללחצי עבודה עד 10 אטמוספרות
סליל  1"
קוטר
220VמוארBSP תבריג

מידע נוסףפלב"םמבנה

ש"ח  התקשרומחיר
PROAQUA 3/4" ברז סולונואיד
ברז סולונואיד לאוסמוזה הפוכה
ברז סולונואיד מפוקד בנוי פלב"ם לפעולה תקינה בתנאי עבודה קשים עם תקע מואר
ללחצי עבודה עד 10 אטמוספרות
סליל  3/4"
קוטר
220VמוארBSP תבריג

מידע נוסףפלב"םמבנה

ש"ח  התקשרומחיר
PROAQUA 1/2" ברז סולונואיד
ברז סולונואיד לאוסמוזה הפוכה
ברז סולונואיד מפוקד בנוי פלב"ם לפעולה תקינה בתנאי עבודה קשים עם תקע מואר
ללחצי עבודה עד 10 אטמוספרות
סליל  1/2"
קוטר
220VמוארBSP תבריג

מידע נוסףפלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו מחיר
PROAQUA 1" ברז סולונואיד
ברז סולונואיד לאוסמוזה הפוכה
ברז סולונואיד מפוקד בנוי ברונזה לפעולה תקינה בתנאי עבודה קשים עם תקע מואר
ללחצי עבודה עד 10 אטמוספרות
סליל  1"
קוטר
220VמוארBSP תבריג

מידע נוסףברונזהמבנה

ש"ח  התקשרו מחיר
PROAQUA 3/4" ברז סולונואיד
ברז סולונואיד לאוסמוזה הפוכה
ברז סולונואיד מפוקד בנוי ברונזה לפעולה תקינה בתנאי עבודה קשים עם תקע מואר
ללחצי עבודה עד 10 אטמוספרות
סליל  3/4"
קוטר
220VמוארBSP תבריג

מידע נוסףברונזהמבנה

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA 1/2" ברז סולונואיד
ברז סולונואיד לאוסמוזה הפוכה
ברז סולונואיד מפוקד בנוי ברונזה לפעולה תקינה בתנאי עבודה קשים עם תקע מואר
ללחצי עבודה עד 10 אטמוספרות
סליל  1/2"
קוטר
220VמוארBSP תבריג

מידע נוסףברונזהמבנה

ש"ח  התקשרו מחיר
PROAQUA 220Vסליל לסולונואיד
סליל סולונוריד לאוסמוזה הפוכהברז סולונואיד לאוסמוזה הפוכהברז סולונואיד לאוסמוזה הפוכה
סליל לסולונואיד כולל אום הידוק מתאים לכל הברזים המוצעים
סליל  EPDM
אטם
220Vמתחעליוןתבריג

מידע נוסףיצוקמבנה

ש"ח  התקשרו מחיר
PROAQUA 220V תקע מואר
תקע מואר לסולונואיד אוסמוזה הפוכה
תקע מואר לסולונואיד כולל כרטיס מתאים לכל הסלילים המוצעים
סליל  EPDM
אטם
220Vמוארצדתבריג

מידע נוסףשקוףמבנה

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA 24V תקע מואר
תקע מואר לסולונואיד אוסמוזה הפוכה
תקע מואר לסולונואיד כולל כרטיס מתאים לכל הסלילים המוצעים
סליל  EPDM
אטם
24Vמוארצדתבריג

מידע נוסףשקוףמבנה

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA 24V סליל לסולונואיד
סליל אוסמוזה הפוכה
סליל לסולונואיד כולל אום הידוק מתאים לכל הברזים המוצעים
סליל  EPDM
אטם
24Vמתחעליוןתבריג

מידע נוסףיצוקמבנה

ש"ח  התקשרו מחיר
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה

קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
בקשת מידע נוסף
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
ייעוץ ועזרה בבחירת אוסמוזה הפוכה
אוסמוזה הפוכה במחירים הטובים ביותר
אספקת מוצרים ודמי משלוח אוסמוזה הפוכה
הצעת מחיר לאוסמוזה הפוכה
עזרה בבחירת אוסמוזה הפוכה
תמיכה טכנית למתקני אוסמוזה הפוכה
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
קו חוצה תכלת אוסמוזה הפוכה
אוסמוזה הפוכה אמינות איכות ללא תחרות
משלוח מהיר של אוסמוזה הפוכה
רכישה בטוחה לציוד טיפול במים
סיוע טכני בבחיר אוסמוזה הפוכה
משלוח מהיר של ציוד טיפול במים
אוסמוזה הפוכה במחיר הטוב בישראל
חזור לתוכן | חזור לתפריט ראשי